Pozostałe usługi

Bezpieczna praca zyskiem Twojej firmy

  Świadczymy również inne usługi z zakresu BHP i PPOŻ:

 • opracowanie instrukcji stanowiskowych
 • konsultacje przy organizacji stanowisk pracy
 • organizacja doraźnych szkoleń z zakresu bhp według potrzeb firmy
 • pomoc przy sporządzaniu planu BIOZ
 • pomoc przy sporządzaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)
 • Ocena maszyn pod względem bezpieczeństwa pracy – ocena minimalnych wymagań bezpieczeństwa maszyn i instalacji technologicznych
 • Doradztwo w zakresie organizacji pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • Audyt i kontrole bhp
 • Przygotowanie dokumentacji bhp i ppoż (zarządzenia, rejestry, programy szkoleń itp.)
 • Pomoc podczas kontroli zakładu pracy prowadzonej przez PIP, PIS itp
 • wyznaczanie dróg ewakuacyjnych i dróg pożarowych oraz sposób ich oznaczenia
 • obliczanie oceny zagrożenia wybuchem
 • rozmieszczanie gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Sprawdzanie warunków ewakuacji z budynku
 • Organizacja ćwiczebnego alarmu pożarowego

Zapraszamy do współpracy.