Pomiary natężenia oświetlenia

Zadbaj o dobre oświetlenie stanowisk pracy

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie właściwego natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy.

Ofertę pomiarów oświetlenia kierujemy do firm i instytucji, które zgodnie z § 26, ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, mają obowiązek zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
Pomiary oświetlenia powinny być wykonane zawsze przed oddaniem pomieszczeń do użytku w celu weryfikacji założeń projektowych, przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy, po zmianie rodzaju oświetlenia.

  Realizujemy pomiary natężenia :

 • oświetlenia ogólnego
 • oświetlenia awaryjnego
 • oświetlenia na stanowisku pracy

  Z badania sporządzamy protokół zawierający:

 • opis obiektu
 • strukturę obiektu
 • tabele pomiarowe
 • legendę danych pomiarowych
 • oceny parametrów oświetlenia
 • uwagi do pomiarów
 • harmonogram badań okresowych
 • siatki pomiarowe
 • świadectwa kwalifikacyjne
 • świadectwa wzorcowania

Wszystkie pomiary realizujemy sprzętem pomiarowym posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania. Do wyznaczenia średniego natężenia światła w pomieszczeniu, lub na stanowisku pracy stosujemy siatkę pomiarową, zgodnie z PN określając w ten sposób minimalną ilość punktów pomiarowych. W ten sposób możemy realizować pomiary pomieszczeń o bardzo różnych i nieproporcjonalnych parametrach.

Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie, stosując się do podstawowych zasad:

 • 2.50 zł - punkt pomiarowy
 • 20 zł - stanowisko pracy (maszyna, biurko itp.)
 • 40 zł - pomieszczenie biurowe (oświetlenie ogólne – do 20 punktów pomiarowych)
 • 50 zł - sala konferencyjna (oświetlenie ogólne – do 30 punktów pomiarowych)
 • 100 zł - sala lekcyjna (oświetlenie ogólne – do 30 punktów pomiarowych – stanowiska pracy – do 20 stanowisk)


Przy większych zamówieniach na realizację pomiarów natężenia oświetlenia udzielamy atrakcyjnych rabatów. Pomagamy w sytuacjach gdzie czas jest kluczowy i bezcenny. Jeżeli są Państwo w trakcie kontroli i brakuje Wam aktualnych protokołów z pomiarów i badań, zadzwońcie do nas jak najszybciej. Uzupełnimy badania i pomiary i dostarczymy brakujące dokumenty w TRYBIE PILNYM, pozwoli to Państwu uniknąć kar i spokojnie odetchnąć.

Przejmujemy na siebie obowiązek monitorowania dat okresów badań i pomiarów, pomagamy uzupełnić dokumentację, usunąć usterki i niezgodności. Doradzamy jak skutecznie poprawić warunki pracy.