Kompleksowa obsługa BHP

Bezpieczna praca w każdych warunkach

Outsourcing BHP oraz PPOŻ to najbardziej efektywna i najtańsza strategia zarządzania przedsiębiorstwem. Powierzenie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza firmy jest rozwiązaniem dopuszczonym przez ustawodawcę.

Wspieramy kompleksowo pracodawców w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawnej ochrony pracy. Oferujemy stałą współpracę opartą na zasadach outsourcingu lub realizację wybranych usług BHP.

Oferujemy outsourcing w zakresie bhp dla firm zatrudniających do 100 pracowników, w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich przedsiębiorstw.

  Zakres outsourcingu

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe
 • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • prowadzenie rejestrów BHP
 • doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
 • pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych
 • inne zadania określone w umowie

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje określone w art. 4 ust. 2a i 2b cytowanej ustawy. Uwaga dotyczy również realizacji obowiązku zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (szkoleń przeciwpożarowych).

Co zyskujesz:

 • obniżenie kosztów funkcjonowania zakładu, dzięki zmniejszeniu wypadkowości i zagrożeń dla pracowników
 • oszczędność czasu, dzięki odciążeniu od wypełniania obowiązków związanych z BHP
 • zadaniami i obowiązkami pracowników na wypadek pożaru
 • pomoc podczas kontroli PIP
 • całodobowa opieka specjalistów